Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 22-01-2018
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:25
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 210/17
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Porębska, Ławnik Janina Rompalska, Ławnik Zuzanna Puch
Data: 22-01-2018
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 717/17
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Porębska, Ławnik Elżbieta Śliwa, Ławnik Grażyna Siewko
Data: 22-01-2018
Sala: 4, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1916/17
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 22-01-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:40
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 114/17
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa, Członek składu Bogusław Łój, Członek składu Robert Macholak
Data: 22-01-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Ua 34/17
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa, Członek składu Bogusław Łój, Członek składu Robert Macholak
Data: 22-01-2018
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1505/17
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Sawicz-Nowacka
Data: 22-01-2018
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2557/16
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa
Data: 22-01-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:55
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 115/17
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa, Członek składu Bogusław Łój, Członek składu Robert Macholak
Data: 22-01-2018
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1856/17
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa
Data: 22-01-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 963/17
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Reichert, Ławnik Krystyna Chołołowicz, Ławnik Jerzy Marciniak