Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-04-2018
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 149/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Witkoś
Data: 20-04-2018
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 14/18
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk
Data: 20-04-2018
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 324/17
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Sawicz-Nowacka
Data: 20-04-2018
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 120/18
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 20-04-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kop 195/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jolanta Witczak
Data: 20-04-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 210/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jadwiga Czermańska-Śmiałek
Data: 20-04-2018
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 162/12
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Łysa
Data: 20-04-2018
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kop 37/18
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Pawlak
Data: 20-04-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:15
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 166/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jadwiga Czermańska-Śmiałek
Data: 20-04-2018
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:15
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 193/17
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jurewicz