Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 23-08-2017
Sala: 4, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:40
 
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 54/17
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 23-08-2017
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
 
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 80/17
Skład orzekający: Przewodniczący Dorota Kordiak
Data: 23-08-2017
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 194/15
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jurewicz
Data: 23-08-2017
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 221/16
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Witkoś
Data: 23-08-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1079/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 23-08-2017
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 85/15
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Matysiak
Data: 23-08-2017
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
 
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 255/16
Skład orzekający: Przewodniczący Dorota Kordiak
Data: 23-08-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:10
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1090/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 23-08-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:20
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 199/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 23-08-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:20
zdjęta z wokandy
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 217/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński