Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-06-2017
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:50
 
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2090/16
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Skrzypczak
Data: 20-06-2017
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:00
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 201/13
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 20-06-2017
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:00
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kop 115/17
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Pawlak
Data: 20-06-2017
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:00
 
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 295/17
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Klimek-Zielińska, Członek składu Walenty Młodzianowski, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik
Data: 20-06-2017
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:00
 
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 595/17
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Boguszewicz, Ławnik Mariola Bukiel, Ławnik Jerzy Słoma
Data: 20-06-2017
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:00
 
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 377/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jadwiga Czermańska-Śmiałek, Członek składu Sylwia Łysa, Członek składu Bogumił Hoszowski
Data: 20-06-2017
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:00
 
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1385/16
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 20-06-2017
Sala: 2, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:00
 
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 573/14
Skład orzekający: Przewodniczący Urszula Ladzińska-Gamułkiewicz, Ławnik Ewa Domalewska, Ławnik Eugenia Tadro
Data: 20-06-2017
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:10
 
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2741/16
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Skrzypczak
Data: 20-06-2017
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:20
odwołana
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 383/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jadwiga Czermańska-Śmiałek, Członek składu Sylwia Łysa, Członek składu Bogumił Hoszowski