Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-06-2017
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 14:00
 
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 387/16
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Skrzypczak
Data: 20-06-2017
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 14:10
 
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 382/16
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Skrzypczak