Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-06-2017
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 221/16
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Witkoś
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 242/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz
Data: 20-06-2017
Sala: Zakład Kar, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1065/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 20-06-2017
Sala: Zakład Kar, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 791/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 20-06-2017
Sala: Zakład Kar, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1046/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 20-06-2017
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 232/16
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jurewicz
Data: 20-06-2017
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
 
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 19/17
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 20-06-2017
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 2/17
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Matysiak
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 241/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz
Data: 20-06-2017
Sala: Zakład Kar, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1136/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński