Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-06-2017
Sala: Zakład Kar, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1182/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 20-06-2017
Sala: Zakład Kar, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1097/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 20-06-2017
Sala: Zakład Kar, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1172/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 20-06-2017
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:10
 
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 393/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aldona Trznadel
Data: 20-06-2017
Sala: 2, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:10
 
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 24/17
Skład orzekający: Przewodniczący Urszula Ladzińska-Gamułkiewicz, Ławnik Ewa Domalewska, Ławnik Eugenia Tadro
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:15
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 931/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:15
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 161/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz
Data: 20-06-2017
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:20
 
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 476/17
Skład orzekający: Przewodniczący Bogumił Hoszowski, Członek składu Jadwiga Czermańska-Śmiałek, Członek składu Sylwia Łysa
Data: 20-06-2017
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:25
 
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 287/17
Skład orzekający: Przewodniczący Walenty Młodzianowski, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik, Członek składu Joanna Klimek-Zielińska
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 412/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz