Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 412/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 203/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz
Data: 20-06-2017
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 25/16
Skład orzekający: Przewodniczący Lesław Lis
Data: 20-06-2017
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kop 112/17
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Pawlak
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 202/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz
Data: 20-06-2017
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:40
 
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 472/17
Skład orzekający: Przewodniczący Bogumił Hoszowski, Członek składu Jadwiga Czermańska-Śmiałek, Członek składu Sylwia Łysa
Data: 20-06-2017
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:45
 
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 290/17
Skład orzekający: Przewodniczący Walenty Młodzianowski, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik, Członek składu Joanna Klimek-Zielińska
Data: 20-06-2017
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:45
 
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1118/16
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Skrzypczak
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:45
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 261/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:45
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 252/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz