Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-06-2017
Sala: 2, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:00
 
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 954/16
Skład orzekający: Przewodniczący Urszula Ladzińska-Gamułkiewicz, Ławnik Ewa Domalewska, Ławnik Eugenia Tadro
Data: 20-06-2017
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:00
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kop 113/17
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Pawlak
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 932/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz
Data: 20-06-2017
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:00
 
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 433/17
Skład orzekający: Przewodniczący Bogumił Hoszowski, Członek składu Jadwiga Czermańska-Śmiałek, Członek składu Sylwia Łysa
Data: 20-06-2017
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:00
 
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 243/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aniela Młodzianowska, Członek składu Aldona Trznadel, Członek składu Henryk Kaczmarek
Data: 20-06-2017
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:00
 
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1465/16
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 262/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz
Data: 20-06-2017
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:05
 
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 280/17
Skład orzekający: Przewodniczący Walenty Młodzianowski, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik, Członek składu Joanna Klimek-Zielińska
Data: 20-06-2017
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:10
 
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1948/16
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Skrzypczak
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:15
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 271/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz