Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:15
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 272/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz
Data: 20-06-2017
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:20
 
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 380/17
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Boguszewicz, Ławnik Mariola Bukiel, Ławnik Jerzy Słoma
Data: 20-06-2017
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:20
 
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 506/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jadwiga Czermańska-Śmiałek, Członek składu Sylwia Łysa, Członek składu Bogumił Hoszowski
Data: 20-06-2017
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:30
 
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1334/16
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Skrzypczak
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:30
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1072/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:30
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 191/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz
Data: 20-06-2017
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:30
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kop 114/17
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Pawlak
Data: 20-06-2017
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:35
 
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 292/17
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Klimek-Zielińska, Członek składu Walenty Młodzianowski, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik
Data: 20-06-2017
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:40
 
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 439/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jadwiga Czermańska-Śmiałek, Członek składu Sylwia Łysa, Członek składu Bogumił Hoszowski
Data: 20-06-2017
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:45
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1181/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Pankiewicz