Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 13-02-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:00
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1074/17
Skład orzekający: Przewodniczący Henryk Kaczmarek, Członek składu Ryszard Rólka, Członek składu Aniela Młodzianowska
Data: 13-02-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Ua 35/17
Skład orzekający: Przewodniczący Hanna Rawska, Członek składu Ewa Niezabitowska, Członek składu Bogusław Łój
Data: 13-02-2018
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 149/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Witkoś
Data: 13-02-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:10
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 822/17
Skład orzekający: Przewodniczący Walenty Młodzianowski, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik, Członek składu Marek Witczak
Data: 13-02-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1475/17
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Woźniak
Data: 13-02-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:20
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1164/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aniela Młodzianowska, Członek składu Henryk Kaczmarek, Członek składu Ryszard Rólka
Data: 13-02-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:20
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Ua 1/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Niezabitowska, Członek składu Bogusław Łój, Członek składu Hanna Rawska
Data: 13-02-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:35
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 7/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marek Witczak, Członek składu Walenty Młodzianowski, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik
Data: 13-02-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:40
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1158/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aniela Młodzianowska, Członek składu Henryk Kaczmarek, Członek składu Ryszard Rólka
Data: 13-02-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:40
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 2/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Niezabitowska, Członek składu Bogusław Łój, Członek składu Hanna Rawska