Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 13-02-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:55
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 8/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marek Witczak, Członek składu Walenty Młodzianowski, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik
Data: 13-02-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:00
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1145/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aniela Młodzianowska, Członek składu Henryk Kaczmarek, Członek składu Ryszard Rólka
Data: 13-02-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1483/17
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Woźniak
Data: 13-02-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 3/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Niezabitowska, Członek składu Bogusław Łój, Członek składu Hanna Rawska
Data: 13-02-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:15
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 9/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marek Witczak, Członek składu Walenty Młodzianowski, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik
Data: 13-02-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:20
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 881/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aniela Młodzianowska
Data: 13-02-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:20
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 4/18
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój, Sprawozdawca Hanna Rawska, Sprawozdawca Ewa Niezabitowska
Data: 13-02-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1521/17
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Woźniak
Data: 13-02-2018
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 230/17
Skład orzekający: Przewodniczący Lesław Lis
Data: 13-02-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:35
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 829/17
Skład orzekający: Przewodniczący Marek Witczak, Członek składu Walenty Młodzianowski, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik