Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 13-02-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:40
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 5/18
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój, Członek składu Hanna Rawska, Członek składu Ewa Niezabitowska
Data: 13-02-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:00
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1090/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ryszard Rólka, Członek składu Aniela Młodzianowska, Członek składu Henryk Kaczmarek
Data: 13-02-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1305/17
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Woźniak
Data: 13-02-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 6/18
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój, Członek składu Hanna Rawska, Członek składu Ewa Niezabitowska
Data: 13-02-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:20
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1109/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ryszard Rólka, Członek składu Aniela Młodzianowska, Członek składu Henryk Kaczmarek
Data: 13-02-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:30
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 3/18
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Ozga-Świetlik, Członek składu Marek Witczak, Członek składu Walenty Młodzianowski
Data: 13-02-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:40
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1159/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ryszard Rólka, Członek składu Aniela Młodzianowska, Członek składu Henryk Kaczmarek
Data: 13-02-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 929/17
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Woźniak
Data: 13-02-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:50
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 12/18
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Ozga-Świetlik, Członek składu Marek Witczak, Członek składu Walenty Młodzianowski
Data: 13-02-2018
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 308/17
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Sawicz-Nowacka