Rodzina 500+

Oddział Gospodarczy

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 5
65-069 Zielona Góra
e-mail: gospodarczy@zielona-gora.so.gov.pl

Kierownik Oddziału
Patrycja Horodyska
pok. 15, parter
tel. 68 3220154
fax 68 45 67 765

kontakt telefoniczny
tel. 68 32 20 153
tel. 68 45 67 790
tel. 68 32 20 155
tel. 68 32 20 210


Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

Zadania i zakres działania:

 1. prowadzanie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
 2. prowadzenie umów zawartych w ramach zamówień centralnych, z wyłączeniem zamówień obsługiwanych przez inne komórki organizacyjne Sądu,
 3. administrowanie nieruchomościami Sądu Okręgowego,
 4. prowadzenie spraw podatkowych obiektów budowlanych, będących w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego,
 5. opracowanie planu budżetu w zakresie gospodarki własnej i eksploatacji obiektów,
 6. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 7. sporządzanie wykazów i dokumentów w zakresie ochrony środowiska,
 8. kontrola i nadzór nad realizacją umów na usługi utrzymania czystości obiektów Sądu Okręgowego oraz przynależnych terenów zewnętrznych,
 9. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych,
 10. sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej sądu, w tym przede wszystkim sprawy techniczne i konserwacje,
 11. powadzenie spraw zakupowych w zakresie zakupów materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Sądu,
 12. prowadzenie spraw dotyczących gospodarki środkami transportowymi,
 13. prowadzenie spraw w zakresie przechowywania pojazdów mechanicznych, holowania pojazdów mechanicznych oraz przechowywania i przewozu części pojazdów mechanicznych stanowiących dowody rzeczowe (depozyty sądowe) oraz prowadzenie ich ewidencji,
 14. prowadzenie spraw w zakresie przechowywania przedmiotów stanowiących dowody rzeczowe, które z uwagi na gabaryty lub ilość nie mieszczą się w magazynie dowodów rzeczowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 15. konserwacja i przeglądy urządzeń technicznych, które są w posiadaniu Sądu Okręgowego,
 16. likwidacja i sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Okręgowego,
 17. prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia majątku sądu,
 18. prowadzenie i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych.