Rodzina 500+

WOKANDA

UWAGA

Aktualizacja wokand odbywa się o każdej pełnej godzinie

 

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 05-10-2022
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 564/22
Skład orzekający: Przewodniczący Maciej Kęsy
Data: 05-10-2022
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 609/22
Skład orzekający: Przewodniczący Maciej Kęsy
Data: 05-10-2022
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 138/22
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 05-10-2022
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 47/22
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Sawicz-Nowacka
Data: 05-10-2022
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:40
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 155/22
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 05-10-2022
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2527/19
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 05-10-2022
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:55
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 128/22
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 05-10-2022
Sala: 2, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1312/21
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Szewczyk -Kowalska
Data: 05-10-2022
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 195/22
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Reichert
Data: 05-10-2022
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1206/22
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński