Rodzina 500+

WOKANDA

UWAGA

Aktualizacja wokand odbywa się o każdej pełnej godzinie

 

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 29-07-2021
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 930/21
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój
Data: 29-07-2021
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:40
zdjęta z wokandy
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 306/21
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 29-07-2021
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:40
zakończona
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 425/21
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Maj
Data: 29-07-2021
Sala: 2, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1055/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Szewczyk -Kowalska
Data: 29-07-2021
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:50
zakończona
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 327/21
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Maj
Data: 29-07-2021
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 938/21
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój
Data: 29-07-2021
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:00
zakończona
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 519/21
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Maj
Data: 29-07-2021
Sala: 2, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:00
zakończona
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 163/20
Skład orzekający: Przewodniczący Jolanta Witczak
Data: 29-07-2021
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:15
odroczona na termin
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 517/21
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Maj
Data: 29-07-2021
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:15
odroczenie ogłoszeni
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 530/21
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Maj