Rodzina 500+

Audytor Wewnętrzny

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 25
65-069 Zielona Góra

Justyna Walasek
pok. 15, I piętro
tel. 68 32 80 541
fax 68 45 67 779
audytor@zielona-gora.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00

Zadania i zakres działania:

  1. przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
    o finansach publicznych,
  2. wykonywanie czynności o charakterze oceniającym, zapewniającym oraz doradczym, po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem oraz Prezesem Sądu, dla wszystkich pracowników i komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego i jednostek podległych,
  3. wykonywanie czynności o charakterze doradczym pod warunkiem, że ich charakter nie narusza zasady obiektywizmu i niezależności.