Rodzina 500+

Samodzielna Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych - pion ochrony

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
e-mail: tajna@zielona-gora.so.gov.pl

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Marek Machaczka
pok. 24, I piętro
tel. 68 32 20 179

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 14:30

Zadania i zakres działania:

Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, w szczególności

  1. prowadzenie Tajnej Kancelarii,
  2. ochrona informacji niejawnych, systemów i sieci teleinformatycznych,
  3. zapewnienie ochrony fizycznej informacji niejawnych Sądu Okręgowego stosownie do ustaleń i wytycznych określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych i Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2023 r . w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz niektórych komórek organizacyjnych innych niż kancelaria tajna, a także sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych.

Sekcją kieruje pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, zwany dalej "pełnomocnikiem ochrony", który:

  1. kontroluje przestrzeganie przepisów w tym zakresie,
  2. szkoli pracowników ubiegających się o prawo dostępu do informacji niejawnych,
  3. okresowo kontroluje ewidencję i obieg dokumentów niejawnych w Sądzie Okręgowym,
  4. podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
  5. zapewnia ochronę informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  6. zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, przeprowadza proces szacowania ryzyka,
  7. opracowuje i aktualizuje Plan ochrony informacji niejawnych, zatwierdzany przez Prezesa Sądu Okręgowego