Rodzina 500+

II 1

 

Zielona Góra, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II, program korekcyjno - edukacyjny

Adresaci programu

osoby stosujące przemoc w rodzinie w tym wobec dzieci (oferta przeznaczona dla mieszkańców powiatu)

Nazwa programu

program korekcyjno - edukacyjny -„Trening Umiejętności Komunikacyjnych" na podstawie programu Treningu Zastępowania Agresji

Nazwa podmiotu realizującego program

PCPR

Adres

ul. Podgórna 5, 65-954 Zielona Góra

Telefon

(068) 452 75 49

E-mail

pcpr@powiat.zgora.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia indywidualne i grupowe - warsztatowe

Pojemność jednej edycji programu

max. 5 osób

Okres trwania edycji

40 godz.

Liczba dni w tygodniu

1 raz w tyg.

Wymiar dzienny w godzinach

3 godz.