Rodzina 500+

II 5

 

Żagań, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, program korekcyjno - edukacyjny*

 

Adresaci programu

osoby stosujące przemoc w rodzinie

Nazwa programu

program korekcyjno - edukacyjny

Nazwa podmiotu realizującego program

PCPR

Adres

ul. Śląska 1, 68 - 100 Żagań

Telefon

(068) 477 77 96

E-mail

pcprzagan@o2.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia grupowe

Pojemność jednej edycji programu

-

Okres trwania edycji

4 mies.

Liczba dni w tygodniu

1 raz w tyg.

Wymiar dzienny w godzinach

3 godz.

*program planowany jest w ścisłej współpracy z kuratorami sądowymi i policją