Rodzina 500+

II 7

Krosno Odrzańskie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, program korekcyjno - edukacyjny

 

Adresaci programu

osoby stosujące przemoc w rodzinie

Nazwa programu

program korekcyjno – edukacyjny „Komunikowanie się bez złości” dla dorosłych sprawców przemocy

Nazwa podmiotu realizującego program

PCPR

Adres

ul. Piastów 10 B , 66- 600 Krosno Odrzańskie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gubinie
ul. Pułaskiego 1 66-620 Gubin

 

Telefon

Krosno Odrzańskie -  68 383 02 02                                   Gubin -  68 452 23 39, 664 126 531

E-mail

pcpr@krosno-odrz.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia indywidualne i grupowe

Pojemność jednej edycji programu

-

Okres trwania edycji

1 rok

Liczba dni w tygodniu

2 razy w miesiącu (zajęcia w Krośnie Odrzańskim odbywają się  -  pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca, natomiast zajęcia w Gubinie odbywają się -  pierwszy i trzeci czwartek  miesiąca)

Wymiar dzienny w godzinach

90 min