Rodzina 500+

II 9

 

Zielona Góra, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, program korekcyjno - edukacyjny

Adresaci programu

osoby stosujące przemoc w rodzinie

Nazwa programu

program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Nazwa podmiotu realizującego program

TKOPD

Adres

ul. Piaskowa 9, 65-204 Zielona Góra

Telefon

(0-68) 324 49 00

E-mail

pcpr@powiat.zgora.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia indywidualne i grupowe

Pojemność jednej edycji programu

max. 10 osób

Okres trwania edycji

6 mies.

Liczba dni w tygodniu

1 raz w tyg.

Wymiar dzienny w godzinach

2 godz.