Rodzina 500+

III 1

 

Zielona Góra, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, oferta       terapeutyczna  dla osób uzależnionych

Adresaci programu

osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków od 15 r.ż.

Nazwa programu

oferta terapeutyczna  dla osób uzależnionych

Nazwa podmiotu realizującego program

WOTUW

Adres

ul. Wazów 36, 65-044 Zielona Góra

Telefon

(068) 325 79 17

E-mail

wotuw@wotuw.zgora.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia indywidualne do momentu zebrania grupy, terapia w trybie stacjonarnym*

Pojemność jednej edycji programu

max. 20 osób

Okres trwania edycji

40 dni

Liczba dni w tygodniu

codziennie

Wymiar dzienny w godzinach

8 godzin dziennie

*Cały cykl leczenia odwykowego trwa co najmniej 2 lata, po leczeniu w trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się w mniejszych grupach, 2 razy w tyg., program ten zakłada również spotkania indywidualne z terapeutami