Rodzina 500+

III 2

 

Zielona Góra, Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i współuzależnionych „LOPiT", ambulatoryjne oddziaływania terapeutyczno - odwykowe i rehabilitacyjne, stacjonarne oddziaływania rehabilitacyjne, Program Leczenia Substytucyjnego

Adresaci programu

osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu bez ograniczeń wiekowych

Nazwa programu

ambulatoryjne oddziaływania terapeutyczno - odwykowe i rehabilitacyjne, indywidualne i grupowe

Nazwa podmiotu realizującego program

LOPiT, Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

Adres

ul. Jelenia 1a, 65-090 Zielona Góra

Telefon

(068) 453 20 00

E-mail

lopit@interia.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia indywidualne i grupowe

Pojemność jednej edycji programu

max. 10 osób

Okres trwania edycji

grupa wstępna - 3 mies., grupa zaawansowana kolejne 3 mies.

Liczba dni w tygodniu

2 razy w tyg.

Wymiar dzienny w godzinach

2 godz.

 

 

 

Adresaci programu

dla osób po ukończonym programie stacjonarnym

Nazwa programu

stacjonarne oddziaływania rehabilitacyjne

Nazwa podmiotu realizującego program

LOPiT, Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych (24 godziny na dobę)

Adres

ul. Jelenia 1a, 65-090 Zielona Góra

Telefon

(068) 453 20 00

E-mail

lopit@interia.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

oddziaływania terapeutyczne, konsultacje medyczne, konsultacje prawne

Okres trwania edycji

6-9 mies.

 

 

Adresaci programu

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 wrzenia 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego

Nazwa programu

Program Leczenia Substytucyjnego

Nazwa podmiotu realizującego program

LOPiT, od pon do pt w godzinach od 9.00 do 19.00, w soboty i niedziele od 11.00 do 12.00

Adres

ul. Jelenia 1a, 65-090 Zielona Góra

Telefon

(068) 453 20 00

E-mail

lopit@interia.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

ambulatoryjne leczenie substytucyjne, oddziaływania terapeutyczne indywidualne i grupowe