Rodzina 500+

III 3

 

Żary, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Psychoterapia uzależnienia, Diagnozowanie w kierunku uzależnienia, rozpoznawanie osobistych problemów pacjenta wynikających z przebiegu choroby

 

Adresaci programu

osoby uzależnione od alkoholu

Nazwa programu

program psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu

Nazwa podmiotu realizującego program

N ZOZ  Ośrodek Terapeutyczny "PROFIL"

Adres

ul. Jagiellońska 13-13a, 68-200 Żary

Telefon

(068) 363 48 73

E-mail

-

Odpłatność

bezpłatne

Forma

sesje indywidualne i grupowe w dwóch etapach:

- podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu,

- program zaawansowany terapii uzależnienia od alkoholu

Liczba dni w tygodniu

terminy i godziny realizacji ustalane każdorazowo przy tworzeniu nowej grupy

Wymiar dzienny w godzinach

terminy i godziny realizacji ustalane każdorazowo przy tworzeniu nowej grupy