Rodzina 500+

III 4

 

Żary, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych

Adresaci programu

osoby uzależnione od środków psychoaktywnych

Nazwa programu

program psychoterapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

Nazwa podmiotu realizującego program

N ZOZ  Ośrodek Terapeutyczny "PROFIL"

Adres

ul. Jagiellońska 13-13a, 68-200 Żary

Telefon

(068) 363 48 73

E-mail

-

Odpłatność

bezpłatne

Forma

psychoterapia uzależnienia w sesjach indywidualnych i grupowych w dwóch etapach:

- podstawowy program terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych,

- program zaawansowany terapii uzależnienia od psychoaktywnych

Liczba dni w tygodniu

terminy i godziny realizacji ustalane każdorazowo przy tworzeniu nowej grupy

Wymiar dzienny w godzinach

terminy i godziny realizacji ustalane każdorazowo przy tworzeniu nowej grupy