Rodzina 500+

II 3

Nowa Sól, N.Z.O.Z. „SPEC-MED.” Specjalistyczny Ośrodek Higieny i Terapii Psychicznej, program korekcyjno – edukacyjny

Adresaci programu

osoby stosujące przemoc w rodzinie

Nazwa programu

program korekcyjno – edukacyjny

Nazwa podmiotu realizującego program

NZOZ „SPEC-MED” Specjalistyczny Ośrodek Higieny i Terapii Psychicznej

Adres

ul. Witosa 18, 67-100 Nowa Sól

Telefon

(068) 387-30-40

E-mail

-

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia grupowe

Pojemność jednej edycji programu

nieograniczona, wg potrzeb

Okres trwania edycji

całorocznie, wg potrzeb

Liczba dni w tygodniu

1 raz w tyg.

Wymiar dzienny w godzinach

2 godz.