Rodzina 500+

III 5

Nowa Sól, N.Z.O.Z. „SPEC-MED.” Specjalistyczny Ośrodek Higieny i Terapii Psychicznej, terapie uzależnień indywidualne oraz grupowe

Adresaci programu

osoby uzależnione od alkoholu, osoby uzależnione od środków psychoaktywnych

Nazwa programu

terapie uzależnień indywidualne oraz grupowe od alkoholu i środków psychotropowych, konsultacje psychiatry i psychologa klinicznego

Nazwa podmiotu realizującego program

NZOZ „SPEC-MED” Specjalistyczny Ośrodek Higieny i Terapii Psychicznej

Adres

ul. Witosa 18, 67-100 Nowa Sól

Telefon

(068) 387-30-40

E-mail

-

Odpłatność

bezpłatne

Forma

sesje indywidualne i grupowe

Liczba dni w tygodniu

punkt konsultacyjny czynny codziennie od 8.00 do 17.00, terminy i godziny terapii ustalane każdorazowo przy tworzeniu nowej grupy lub indywidualnie

Wymiar dzienny w godzinach

j.w.