Rodzina 500+

III 6

Krosno Odrzańskie, NZOZ „Medyk”, ambulatoryjne oddziaływania terapeutyczno – odwykowe

Adresaci programu

osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, osoby współuzależnione

Nazwa programu

ambulatoryjne oddziaływania terapeutyczno – odwykowe, indywidualne i grupowe

Nazwa podmiotu realizującego program

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „MEDYK”

Adres

ul. Słoneczna 1, 66- 600 Krosno Odrzańskie

Telefon

697 698 975   

E-mail

medyk–krosnoo@wp.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia indywidualne i grupowe

Liczba dni w tygodniu

terminy i godziny realizacji ustalane indywidualnie (60 minut)