Rodzina 500+

III 7

Krosno Odrzańskie, Ośrodek terapii „Horyzont Bis”, ambulatoryjne oddziaływania terapeutyczno – odwykowe, oddziaływania terapeutyczno – odwykowe

Adresaci programu

osoby uzależnione od alkoholu od 18 roku życia

Nazwa programu

ambulatoryjne oddziaływania terapeutyczno – odwykowe, indywidualne i grupowe

Nazwa podmiotu realizującego program

Ośrodek Terapii “Horyzont BIS”

Adres

ul. Bohaterów WP 24, 66- 600 Krosno Odrzańskie

ul. Grunwaldzka 16, 66-620 Gubin

Telefon

Krosno Odrzańskie  (068) 383-55-00    

E-mail

www. horyzontbis.pl , izkasum@tlen.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia indywidualne i grupowe

Okres trwania edycji

od 3 miesięcy do 2 lat

Liczba dni w tygodniu

2 razy w tygodniu zajęcia grupowe

Wymiar dzienny w godzinach

sesja indywidualna - 60 minut; 

zajęcia grupowe w poniedziałki i czwartki – 90 minut

 

Adresaci programu

osoby uzależnione od alkoholu od 18 roku życia

Nazwa programu

oddziaływania terapeutyczno – odwykowe, indywidualne i grupowe

Nazwa podmiotu realizującego program

Ośrodek Terapii “Horyzont BIS”

Adres

ul. Bohaterów WP 24, 66- 600 Krosno Odrzańskie

Telefon

Krosno Odrzańskie  (068) 383-55-00    

E-mail

www. horyzontbis.pl , izkasum@tlen.pl

Odpłatność

częściowa dopłata

Forma

zajęcia indywidualne i grupowe

Pojemność jednej edycji programu

max 12 osób

Okres trwania edycji

28-dniowa krótkoterminowa terapia,

8-dniowa terapia pogłębiona

 

Adresaci programu

osoby uzależnione od alkoholu od 18 roku życia

Nazwa programu

oddziaływania terapeutyczno – odwykowe, indywidualne i grupowe

Nazwa podmiotu realizującego program

Ośrodek Terapii “Horyzont BIS”

Adres

ul. Bohaterów WP 24, 66- 600 Krosno Odrzańskie

Telefon

Krosno Odrzańskie  (068) 383-55-00    

E-mail

www. horyzontbis.pl , izkasum@tlen.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia indywidualne i grupowe

Okres trwania edycji

46 dni i dłużej w zależności od systematyczności uczęszczania

Liczba dni w tygodniu

5 dni , w tym 2 razy  w tygodniu  zajęcia grupowe (poniedziałki od 16.30), czwartki (od godziny 10.00)

Wymiar dzienny w godzinach

maksymalnie 6 godzin

 

Adresaci programu

osoby współuzależnione

Nazwa programu

oddziaływania terapeutyczne, grupowe

Nazwa podmiotu realizującego program

Ośrodek Terapii “Horyzont BIS”

Adres

ul. Bohaterów WP 24, 66- 600 Krosno Odrzańskie

Telefon

Krosno Odrzańskie  (068) 383-55-00    

E-mail

www. horyzontbis.pl , izkasum@tlen.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia indywidualne i grupowe

Pojemność jednej edycji programu

grupy otwarte

Liczba dni w tygodniu

raz w tygodniu

Wymiar dzienny w godzinach

90 minut