Rodzina 500+

III 8

Gubin, Ośrodek terapii „Grunwald”, ambulatoryjne oddziaływania terapeutyczno – odwykowe

Adresaci programu

osoby uzależnione od alkoholu od 18 roku życia

Nazwa programu

ambulatoryjne oddziaływania terapeutyczno – odwykowe, indywidualne i grupowe

Nazwa podmiotu realizującego program

Ośrodek Terapii “Grunwald”

Adres

ul. Grunwaldzka 16, 66-620 Gubin

Telefon

(068) 451 00 00

E-mail

stanbojk@wp.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia indywidualne i grupowe

Okres trwania edycji

2 lata

Liczba dni w tygodniu

zajęcia indywidualne – termin i godziny ustalane indywidualnie

Wymiar dzienny w godzinach

sesja indywidualna - 45 minut;  zajęcia grupowe środa i piątek dla osób uzależnionych; poniedziałki i wtorki dla osób współuzależnionych – 90 minut