Rodzina 500+

Kontakt z sądami zagranicznymi

W Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze, pełnomocnikiem do spraw kontaktów z sądami zagranicznymi jest:

Agnieszka Sulkowska

tel. +48 68 322 01 66

agnieszka.sulkowska@zielona-gora.so.gov.pl