Rodzina 500+

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 20-26 lutego 2023 r. Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez kuratorów sądowych i asystentów sędziów, którzy będą pełnić dyżury w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.

 

Kuratorzy:

Dyżur w dniu godzina   

miejsce dyżuru

Plac Słowiański

kontakt telefoniczny osoba udzielająca porad
    budynek pokój  
20.02.2023 r. 10.00-14.00 25   21   

68 328 05 34   

68 322 01 94

Czeszyk Alicja
21.02.2023 r.  10.00-14.00  25    21    68 328 05 34   

68 322 01 94

Pankiewicz-Woźniak Agnieszka
22.02.2023 r.  10.00-14.00  25    21    68 328 05 34   

68 322 01 94

Pankiewicz-Woźniak Agnieszka
23.02.2023 r.  10.00-14.00  25    21    68 328 05 34   

68 322 01 94

Czeszyk Alicja
24.02.2023 r.  10.00-14.00  25    16    68 322 02 20 

68 322 01 94

Aulich Edyta

 

Asystenci sędziego:

Dyżur w dniu godzina   

miejsce dyżuru

Plac Słowiański

kontakt telefoniczny osoba udzielająca porad
    budynek pokój  
20.02.2023 r. 10.00-15.00 25  13   

68 328 05 20

 

Joanna Baryła-Stachowicz

 

21.02.2023 r.  10.00-15.00 14    68 322 02 07 

 

Michał Banaszak

 

22.02.2023 r.  11.00-13.00 25  17    68 328 05 33 

 

Agata Maik-Banaszak

 

23.02.2023 r.  10.00-14.00 25  14    68 328 05 21   

Julia Czaja

Michał Siwy
24.02.2023 r.  09.00-12.00 25  24    68 328 05 37

 

Katarzyna Jakubowicz

 

 

  

Pamiętaj ! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem

i potrzebujesz pomocy, zwróć się do n/w podmiotu:

  

Stowarzyszenie Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”, ul. Wrocławska 5, Żary, tel. (68) 470-14-44; e-mail: lubuskiruch@wp.pl; www.lubuskiruch.pl.

 

Wykaz instytucji i baz teleadresowych, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

 

Informacje dla osób dotkniętych przemocąwww.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przeciwdzialanie-przemocy-domowej

 

Baza teleadresowa i wykazy instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie