Rodzina 500+

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

SĄD  OKRĘGOWY  W  ZIELONEJ  GÓRZE

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ

POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ !

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 22-28 lutego 2021 r. Ministerstwo Sprawiedliwości  koordynuje obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez kuratorów sądowych i asystentów sędziów, którzy będą pełnić dyżury. Pełna informacja znajduje się w pliku do pobrania, który znajduje się w Aktualnościach.

 

Pamiętaj ! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem
i potrzebujesz pomocy, zwróć się do n/w podmiotu:

 

Stowarzyszenie Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”, ul. Wrocławska 5, Żary, tel. (68) 470-14-44; e-mail: lubuskiruch@wp.pl; www.lubuskiruch.pl.

 

Wykaz instytucji i baz teleadresowych, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/

 

Baza teleadresowa i wykazy instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie

 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina - "Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom i osobom im najblizszym"