Rodzina 500+

Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Kandydatów do listy biegłych, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 i 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, po uzyskaniu ich pisemnej zgody wraz z danymi stanowiącymi podstawę powołania, zgłasza kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzaleźnienia od alkoholu i współuzaleźnienia w odniesieniu do psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

Biegłych powołuje się na okres pięciu lat, okres powołania upływa z końcem roku kalendarzowego.

Prezes Sądu Okręgowego powołuje biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Zielonej Góry, z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Dokumenty składa się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 6, 65-069 Zielona Góra lub można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Informacji udziela Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 6, 65-069 Zielona Góra, pokój nr 010, tel. (68) 322-01-93; (68) 322-01-77.

 

Komunikat:

Z dniem 31.12.2018 r. na mocy uchwały XLVI/729/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego nastąpiło połączenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ciborzu.
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze zawiadamia, że zmienił swoją siedzibę:
z dniem 04.03.2019 roku funkcjonujemy przy ulicy Zamenhofa 27 w Zielonej Górze (budynek przychodni lekarskiej I piętro).

Korespondencję kierowaną do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia prosimy kierować na adres Szpitala w Ciborzu.

Poniżej podajemy adres na jaki należy kierować korespondencję do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Zielona Góra:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Cibórz 5  

66-213 Skąpe