Rodzina 500+

Rok 2015


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015 [2.28 MB]
 2. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych - etatyzacja za I półrocze 2015 [241.14 KB]
 3. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2015 [1.37 MB]
 4. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych - etatyzacja za I półrocze 2015 [243.43 KB]
 5. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2015 [2.04 MB]
 6. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - etatyzacja za I półrocze 2015 [246.17 KB]
 7. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2015 [909.18 KB]
 8. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2015 [687.75 KB]
 9. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2015 [511.86 KB]
 10. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 [2.20 MB]
 11. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych – etatyzacja za rok 2015 [241.19 KB]
 12. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2015 [1.37 MB]
 13. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych – etatyzacja za rok 2015 [242.94 KB]
 14. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2015 [2.14 MB]
 15. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – etatyzacja za rok 2015 [246.15 KB]
 16. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2015 [909.85 KB]
 17. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2015 [688.17 KB]
 18. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2015 [511.81 KB]