Rodzina 500+

2016

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej

w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze w roku 2016

 

Zgodnie ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016, poz. 831) Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, informuje o zastosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w roku 2016:

  • zawarcie w wyniku przeprowadzonych postępowań umów z Wykonawcą, polegających na opracowaniu świadectw charakterystyki energetycznej i przeprowadzeniu kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji wraz ze sporządzeniem protokołów z kontroli dla budynków, w tym umowy nr:                                                                                    

 - OGZP-226/Z-37/2016 z dnia 23.08.2016 r. w zakresie realizacji ww. zadania dla Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego we Wschowie, w tym: a) dla budynku przy Pl. Słowiańskim 1, b) dla budynku przy Pl. Słowiańskim 5, c) dla budynku przy Pl. Słowiańskim 6, d) dla budynku przy Pl. Słowiańskim 25, e) dla budynku Sądu Rejonowego we Wschowie ul. Pl. Kosynierów 1C;               

- OGZP-226/Z-57A/2016 z dnia 30.11.2016 r. w zakresie realizacji ww. zadania dla Sądu Rejonowego w Żarach z lokalizacją przy ul. Spokojnej 20 w Żarach

  • nabycie w ramach zamówień centralnych oraz zamówień przeprowadzonych indywidualnie przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze nowych urządzeń biurowych, charakteryzujących się niższym zużyciem energii oraz niższymi kosztami eksploatacji;
  • wymiana przestarzałego technologicznie, wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Inne środki poprawy efektywności energetycznej:

  • działania w sferze informacyjno-edukacyjnej, skutkujące racjonalnym wykorzystaniem źródła  światła w obiektach sądu;
  • stosowanie czujników temperaturowych załączających kotły gazowe przy znacznym zmniejszeniu się temperatury otoczenia, a w okresie jesienno-zimowym obniżanie parametrów ogrzewania;
  • zastosowanie funkcji automatycznego przejścia w stan hibernacji/uśpienia komputerów, które nie są używane przez dłuższy czas, co wpływa na zmniejszenie poboru energii;
  • wygaszanie oświetlenia wewnątrz budynku po godz. 20.00, w trakcie dnia wygaszenie oświetlenia w budynkach na komunikacji wewnętrznej z oświetleniem dziennym.