Rodzina 500+

SĘDZIOWIE I REFERENDARZE

LISTA SĘDZIÓW I REFERENDARZY

I Wydział Cywilny

1. SSO Zbigniew Skowron
- Przewodniczący Wydziału
2. SSO Danuta Sawicz-Nowacka - Zastępca Przewodniczącej Wydziału
3. SSO Katarzyna Kijowska - Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
4. SSO Beata Reichert  - Wizytator ds. cywilnych i gospodarczych, Koordynator ds. mediacji
5. SSO Małgorzata Boguszewicz                         
6. SSO Mirosław Iwanowski
 
7. SSO Krzysztof Popadiuk
 
8. SSO Elżbieta Porębska
 
9. SSR Anna Szewczyk-Kowalska - Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym
10. Danuta Jaworska 
- Starszy referendarz sądowy

 II Wydział Karny

1. SSO Dariusz Pawlak - Przewodniczący Wydziału
2. SSO Jędrzej Witkoś - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
3. SSO Jolanta Witczak - Kierownik Sekcji Wykonawczej
4. SSO Diana Książek-Pęciak                               
- Rzecznik Prasowy
5. SSO Ewa Kaczmarek-Kot  
6. SSO Lesław Lis  
7. SSO Izabela Świetlicka  
8. SSO Aleksandra Demkowicz  

 III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

1. SSO Tadeusz Jasiński - Przewodniczący Wydziału 
2. SSO Roman Majer                                  
- Prezes Sądu Rejonowego w Nowej Soli
3. SSO Maria Pankiewicz                                      
- Wizytator ds. z zakresu wykonywania orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych
4. SSO Oliwia Walkiewicz  

 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

1. SSO Bogusław Łój  - Przewodniczący Wydziału 
2. SSO Robert Macholak - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
3. SSO Rafał Skrzypczak                                      
- Przewodniczący VIII Wydziału Wizytacyjnego, Wiceprezes Sądu
4. SSO Hanna Rawska                               - Wizytator ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
5. SSO Małgorzata Kulik  
6. SSO Grażyna Śliwa  

 VI Wydział Cywilny Odwoławczy

1. SSO Dorota Kordiak                   - Przewodnicząca Wydziału, Wiceprezes Sądu
2. SSO Marek Witczak - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
3. SSO Jolanta Kurzawińska-Pasek                     
- Wizytator ds. cywilnych
4. SSO Sławomir Kaczanowski  
5. SSO Joanna Klimek-Zielińska  
6. SSO Arkadiusz Opala  
7. SSO Elżbieta Ozga-Świetlik  
8. SSO Monika Zych-Anastasow  

 VII Wydział Karny Odwoławczy

1. SSO Dariusz Maj  - Przewodniczący Wydziału 
2. SSO Aldona Trznadel  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
3. SSO Bogumił Hoszowski                                    
- Prezes Sądu Okręgowego 
4. SSO Ewa Fliegner - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 
5. SSO Arkadiusz Nosewicz - Wizytator ds. karnych 
6. SSO Jadwiga Czermańska-Śmiałek          
7. SSO Henryk Kaczmarek  
8. SSO Sylwia Łysa  
9. SSO Ryszard Rólka  

INFORMACJE O PODZIALE CZYNNOŚCI ORAZ SPOSOBIE UCZESTNICZENIA W PRZYDZIALE SPRAW

zamieszczane zgodnie z § 122 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regilamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz.1141 z późn.zm.) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.