Rodzina 500+

SĘDZIOWIE I REFERENDARZE

LISTA SĘDZIÓW I REFERENDARZY

I Wydział Cywilny

1. SSO Katarzyna Kijowska
- Przewodniczący Wydziału, Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
2. SSR Aneta Felka-Duszczak - Zastępca Przewodniczącego Wydziału, Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym
3. SSO Mirosław Iwanowski                
4. SSO Krzysztof Popadiuk  
5. SSO Elżbieta Porębska   
6. SSO Zbigniew Skowron  
7. SSO Anna Szewczyk-Kowalska  
8. SSR Agnieszka Borodziuk - Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym
9.  SSR Maciej Kęsy - Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym
10. SSR Anna Pasek-Gazda - Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym
11. SSR Iwona Petryszyn - Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym
12. SSR Magdalena Świetlik - Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym
13.   SSR Michał Wołowicz - Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym
14. Danuta Jaworska 
- Starszy referendarz sądowy
15. Agata Binder - Referendarz sądowy
16. Katarzyna Chybin - Referendarz sądowy

 II Wydział Karny

1. SSO Jędrzej Witkoś                              - Przewodniczący Wydziału
2. SSO Izabela Świetlicka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
3. SSO Jolanta Witczak - Kierownik Sekcji Wykonawczej
4. SSO Diana Książek-Pęciak                               
- Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu
5. SSO Ewa Kaczmarek-Kot  
6. SSO Aleksandra Demkowicz  
7. SSR Paweł Jurewicz - Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym
8. SSR Daniel Macur - Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym
9. SSR Anna Tecław - Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym

 III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

1. SSO Tadeusz Jasiński                                           
- Przewodniczący Wydziału
2. SSO Lesław Lis  
2. SSO Roman Majer  
 
3. SSO Oliwia Walkiewicz  

 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

1. SSO Bogusław Łój                                                  - Przewodniczący Wydziału 
2. SSO Małgorzata Olichwiruk - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
3. SSO Rafał Skrzypczak                                      
- Przewodniczący VIII Wydziału Wizytacyjnego, Prezes Sądu
4. SSO Hanna Rawska                               - Wizytator ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
5. SSO Robert Macholak  
6. SSO Grażyna Śliwa  
7. SSR Andrzej Bogucki - Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym

 VI Wydział Cywilny Odwoławczy

1. SSO Dorota Kordiak                                               - Przewodniczący Wydziału
2. SSO Marek Witczak - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
3. SSO Beata Reichert - Wizytator ds. cywilnych i gospodarczych, Koordynator ds. mediacji
4. SSO Sławomir Kaczanowski  
5. SSO Joanna Klimek-Zielińska  
6. SSO Arkadiusz Opala  

 VII Wydział Karny Odwoławczy

1. SSO Dariusz Maj                                                     
- Przewodniczący Wydziału
2. SSO Aldona Trznadel
- Zastępca Przewodniczącego Wydziału
3. SSO Arkadiusz Nosewicz - Wiceprezes Sądu
4. SSO Bogumił Hoszowski
- Rzecznik prasowy
5. SSO Ewa Fliegner - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
6. SSO Jadwiga Czermańska-Śmiałek 
- Wizytator ds. z zakresu wykonywania orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych
7. SSO Henryk Kaczmarek  
8. SSO Sylwia Łysa  
9. SSO Dariusz Pawlak  

 

             INFORMACJE O PODZIALE CZYNNOŚCI ORAZ SPOSOBIE UCZESTNICZENIA W PRZYDZIALE SPRAW

zamieszczane zgodnie z § 122 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do tego rozporządzenia)