Rodzina 500+

SĘDZIOWIE I REFERENDARZE

LISTA SĘDZIÓW I REFERENDARZY

I Wydział Cywilny

1. SSO Katarzyna Kijowska
- Przewodniczący Wydziału, Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
2. SSO Danuta Sawicz-Nowacka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
3. SSO Beata Reichert  - Wizytator ds. cywilnych i gospodarczych, Koordynator ds. mediacji
4. SSO Małgorzata Boguszewicz                        
5. SSO Mirosław Iwanowski                
6. SSO Krzysztof Popadiuk  
7. SSO Elżbieta Porębska   
8. SSO Zbigniew Skowron  
9. SSR Aneta Felka-Duszczak - Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym
10.  SSR Maciej Kęsy - Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym
11. SSR Anna Szewczyk-Kowalska - Sędzia delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym
12. Danuta Jaworska 
- Starszy referendarz sądowy

 II Wydział Karny

1. SSO Dariusz Pawlak - Przewodniczący Wydziału
2. SSO Jędrzej Witkoś - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
3. SSO Jolanta Witczak - Kierownik Sekcji Wykonawczej
4. SSO Diana Książek-Pęciak                               
 
5. SSO Ewa Kaczmarek-Kot  
6. SSO Lesław Lis  
7. SSO Izabela Świetlicka  
8. SSO Aleksandra Demkowicz  

 III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

1. SSO Tadeusz Jasiński                                        
- Przewodniczący Wydziału
2. SSO Roman Majer  
 
3. SSO Oliwia Walkiewicz  

 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

1. SSO Bogusław Łój  - Przewodniczący Wydziału 
2. SSO Małgorzata Olichwiruk - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
3. SSO Rafał Skrzypczak                                      
- Przewodniczący VIII Wydziału Wizytacyjnego, Prezes Sądu
4. SSO Hanna Rawska                               - Wizytator ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
5. SSO Robert Macholak  
6. SSO Grażyna Śliwa  

 VI Wydział Cywilny Odwoławczy

1. SSO Dorota Kordiak                   - Przewodniczący Wydziału
2. SSO Marek Witczak - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
3. SSO Jolanta Kurzawińska-Pasek                     
- Wizytator ds. cywilnych
4. SSO Sławomir Kaczanowski  
5. SSO Joanna Klimek-Zielińska  
6. SSO Arkadiusz Opala  

 VII Wydział Karny Odwoławczy

1. SSO Dariusz Maj                                                 
- Przewodniczący Wydziału
2. SSO Aldona Trznadel
- Zastępca Przewodniczącego Wydziału
3. SSO Arkadiusz Nosewicz - Wizytator ds. karnych, Wiceprezes Sądu
4. SSO Bogumił Hoszowski
- Rzecznik prasowy
5. SSO Ewa Fliegner - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
6. SSO Jadwiga Czermańska-Śmiałek 
- Wizytator ds. z zakresu wykonywania orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych
7. SSO Henryk Kaczmarek  
8. SSO Sylwia Łysa  
9. SSO Ryszard Rólka  

 

             INFORMACJE O PODZIALE CZYNNOŚCI ORAZ SPOSOBIE UCZESTNICZENIA W PRZYDZIALE SPRAW

zamieszczane zgodnie z § 122 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do tego rozporządzenia)