Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
14.01.2021

Informacja o dodatkowych dniach wolnych od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze dzień 4 maja 2021 r. oraz 24 grudnia 2021 r. są dniami wolnymi od pracy.

 
08.04.2020

Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku epidemią COVID-19

Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-przepisow-ustawy-o.html

Zestawienie wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-w-ustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-zalecen.html