Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
25.04.2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na konkurs:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym przypadku na:
Zadanie Nr 1: „Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej”.
Cel operacyjny Nr 3: Promocja zdrowia psychicznego.

Szczegóły konkursu w linku poniżej:
https://zielona-gora.sr.gov.pl/?mod=371&ins=1&page=1&id=2224

 
28.02.2024

INFORMACJA DLA BIEGŁYCH DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU POSIADANIA KONTA W PORTALU INFORMACYJNYM OD 14 MARCA 2024 R.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią art. 157 § 1a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, od dnia 14 marca 2024 r. biegły wpisany na listę biegłych sądowych ma obowiązek posiadania konta w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.

W związku z powyższym, w celu dopełnienia powyższego obowiązku, to na biegłych spoczywa obowiązek zarejestrowania konta w ww. portalu https://portal.wroclaw.sa.gov.pl

W pierwszej kolejności należy założyć konto zwykłego użytkownika. Wraz z wnioskiem o założenie konta (lub na późniejszym etapie) użytkownik będzie mógł złożyć wniosek o nadanie mu uprawnień biegłego. Przy składaniu wniosku o nadanie uprawnień biegłego wymagane będzie załączenie dokumentu stwierdzającego wpis na listę biegłych (skan decyzji ustanawiającej biegłym sądowym).

Procedura złożenia wniosku o nadanie uprawnień biegłego w Portalu Informacyjnym opisana jest na stronie 94 w/w instrukcji.

Instrukcja: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/zalacznik/Instrukcja_PI.pdf

 

 
22.12.2023

Obsługa informatyczna w sądzie

W związku z reorganizacją służb informatycznych w resorcie sprawiedliwości, z dniem 01 stycznia 2024 r., właściwą komórką realizującą zadania informatyczne dla sądów apelacji poznańskiej jest I Oddział Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Informacje dotyczące zadań realizowanych przez I Oddział Informatyczny, znajdują się na stronie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Link do strony: https://poznan.sa.gov.pl/oddzialy-i-sekcje,m,mg,2,74 

 
13.07.2023

Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości

W dniach 17 – 18 kwietnia 2023 r., w Warszawie odbyła się konferencja pt. Ius ex silico - Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości - więcej informacji o tej konferencji znajdziecie Państwo na dedykowanej stronie internetowej https://www.si-dla-sprawiedliwosci.gov.pl/