STRONA GŁÓWNA

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze mieści się w kilku budynkach, aby ułatwić Państwu poruszanie się po naszej instytucji, przedstawiamy poniżej, które komórki organizacyjne znajdują się w poszczególnych budynkach.

 

Budynek Sądu przy pl. Słowiańskim 1

W budynku, przy pl. Słowiańskim 1 mieszczą się:

 • Gabinet Prezesa, Wiceprezesów oraz Dyrektora Sądu
 • II Wydział Karny
 • VII Wydział Karny Odwoławczy
 • III Wydział  Penitencjarny
  i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
 • VIII Wydział Wizytacyjny - Obrót Zagraniczny
 • Oddział Finansowy
 • Oddział Kadr
 • Kasa Sądu

Budynek Sądu przy pl. Słowiańskim 5

W budynku, przy pl. Słowiańskim 5 mieszczą się:

 • Oddział Gospodarczy
 • Kurator Okręgowy
 • Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Budynek Sądu przy pl. Słowiańskim 6

W budynku, przy pl. Słowiańskim 6 mieszczą się:

 • Biuro Obsługi Interesantów z punktem Biura Podawczego
 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
 • Oddział Administracyjny
 • Oddział Informatyczny
 • I Wydział Cywilny
 • VI Wydział Cywilny Odwoławczy
 • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • VIII Wydział Wizytacyjny
Budynek Sądu przy pl. Słowiańskim 25
W budynku,  przy pl. Słowiańskim 25 mieści się:
 • Audytor Wewnętrzny
 • Biuro Podawcze 
 • Asystenci sędziów