Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 22-02-2018
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1615/17
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk
Data: 22-02-2018
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2749/17
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Kulik
Data: 22-02-2018
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1258/17
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk
Data: 22-02-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:50
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1076/17
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Maj
Data: 22-02-2018
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 699/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 22-02-2018
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1251/17
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk
Data: 22-02-2018
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 98/16
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Kulik
Data: 22-02-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1168/17
Skład orzekający: Przewodniczący Henryk Kaczmarek
Data: 22-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II 2 Ko 27/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jolanta Witczak
Data: 22-02-2018
Sala: Areszt Śle, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 53/18
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz