Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 13-02-2018
Sala: Zakład Kar, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 3/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 13-02-2018
Sala: Zakład Kar, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 240/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 13-02-2018
Sala: Zakład Kar, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 200/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński
Data: 13-02-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:20
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1156/17
Skład orzekający: Przewodniczący Henryk Kaczmarek, Członek składu Ryszard Rólka, Członek składu Aniela Młodzianowska
Data: 13-02-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:20
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 119/17
Skład orzekający: Przewodniczący Hanna Rawska, Członek składu Bogusław Łój, Sprawozdawca Ewa Niezabitowska
Data: 13-02-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:20
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 4/18
Skład orzekający: Przewodniczący Walenty Młodzianowski, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik, Członek składu Marek Witczak
Data: 13-02-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:40
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 578/17
Skład orzekający: Przewodniczący Henryk Kaczmarek, Członek składu Ryszard Rólka, Członek składu Aniela Młodzianowska
Data: 13-02-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:40
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 1/18
Skład orzekający: Przewodniczący Hanna Rawska, Członek składu Ewa Niezabitowska, Członek składu Bogusław Łój
Data: 13-02-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1467/17
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Woźniak
Data: 13-02-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:50
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 5/18
Skład orzekający: Przewodniczący Walenty Młodzianowski, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik, Członek składu Marek Witczak