Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 13-02-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 13:00
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1116/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ryszard Rólka
Data: 13-02-2018
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 865/17
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Sawicz-Nowacka
Data: 13-02-2018
Sala: 4, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 693/17
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 13-02-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:10
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 15/18
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Ozga-Świetlik, Członek składu Marek Witczak, Członek składu Walenty Młodzianowski
Data: 13-02-2018
Sala: 4, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:10
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2687/17
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 13-02-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1313/17
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Woźniak
Data: 13-02-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:30
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 14/18
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Ozga-Świetlik, Członek składu Marek Witczak, Członek składu Walenty Młodzianowski
Data: 13-02-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 13:30
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 721/17
Skład orzekający: Przewodniczący Henryk Kaczmarek
Data: 13-02-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:30
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 743/17
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Zych-Anastasow, Członek składu Joanna Klimek-Zielińska, Członek składu Sławomir Kaczanowski