Rodzina 500+

WOKANDA

UWAGA

Aktualizacja wokand odbywa się o każdej pełnej godzinie

 

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 22-09-2021
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1276/19
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Porębska
Data: 22-09-2021
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 60/20
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Sawicz-Nowacka
Data: 22-09-2021
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:40
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Kz 550/21
Skład orzekający: Przewodniczący Bogumił Hoszowski
Data: 22-09-2021
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 158/20
Skład orzekający: Przewodniczący Diana Książek-Pęciak, Ławnik Marzena Jasiewicz, Ławnik Arleta Kosakowska
Data: 22-09-2021
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 165/18
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Reichert
Data: 22-09-2021
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:55
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Kz 615/21
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Fliegner
Data: 22-09-2021
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 832/20
Skład orzekający: Przewodniczący Dorota Kordiak
Data: 22-09-2021
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1294/20
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Reichert
Data: 22-09-2021
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 223/20
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Kaczmarek- Kot, Ławnik Władysław Janasek, Ławnik Katarzyna Raczyńska-Kmiecik
Data: 22-09-2021
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1101/21
Skład orzekający: Przewodniczący Tadeusz Jasiński