Rodzina 500+

Służba BHP

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Marek Machaczka
pok. 24, I piętro
tel. 68 32 20 179
e-mail: marek.machaczka@zielona-gora.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:00 - 14:00

Zadania i zakres działania:

Podstawą działania jest ustawa - kodeks pracy.

Do podstawowych zadań należy:

  1. organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  2. zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń,
  4. zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
  5. monitorowanie przestrzegania przepisów BHP i ppoż. w działaniu sądu, współpraca z pracownikami wykonującymi tożsame funkcje w sądach okręgu,
  6. przedkładanie propozycji dotyczących funkcjonowania sądów w okręgu, wynikających ze zmiany w przepisach BHP i ppoż. rodzących skutki finansowe lub zmiany rzeczowe i majątkowe,
  7. planowanie wydatków związanych z przestrzeganiem warunków BHP i ppoż. w Sądzie Okręgowym,
  8. udział w projektowaniu remontów i inwestycji, w ich realizacji i w odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego / remontowego w zakresie BHP i ppoż. w okręgu.

Obowiązki i uprawnienia  Służby BHP określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.