Rodzina 500+

Rok 2017


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2017 [2.52 MB]
 2. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych - etatyzacja za I półrocze 2017 [238.91 KB]
 3. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2017 [1.66 MB]
 4. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych - etatyzacja za I półrocze 2017 [242.07 KB]
 5. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2017 [2.47 MB]
 6. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - etatyzacja za I półrocze 2017 [243.80 KB]
 7. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 [951.89 KB]
 8. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 [768.78 KB]
 9. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2017 [513.08 KB]
 10. MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za I półrocze 2017 [442.18 KB]
 11. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2017 [2.55 MB]
 12. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych – etatyzacja za rok 2017 [241.12 KB]
 13. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2017 [1.66 MB]
 14. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych – etatyzacja za rok 2017 [244.29 KB]
 15. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2017 [2.48 MB]
 16. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – etatyzacja za rok 2017 [244.50 KB]
 17. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2017 [952.87 KB]
 18. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2017 [769.25 KB]
 19. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2017 [513.05 KB]
 20. MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za rok 2017 [442.32 KB]