Rodzina 500+

Mediacja

 
02.06.2016

Koordynator do spraw mediacji przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

SSO Beata Reichert 
tel. 68 32 20 134
e-mail: beata.reichert@zielona-gora.so.gov.pl

 
17.05.2018

Sądowy Punkt Mediacyjny

Informacja adresowana do stałych mediatorów

 
02.06.2016

Informacje o Mediacji

dla kandydatów na stałych mediatorów

 
02.06.2016

Lista stałych mediatorów wpisanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Lista stałych mediatorów wpisanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze prowadzona na podstawie art. 157d § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zm.).

 
02.06.2016

Listy stałych mediatorów zgłoszonych Prezesowi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Listy stałych mediatorów zgłoszonych Prezesowi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przez organizacje pozarządowe oraz uczelnie, prowadzona na podstawie art. 1832 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. j. z 2014r., poz. 101 ze zm.).

 
31.05.2016

Wykaz osób godnych zaufania w sprawach nieletnich

Wykaz osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich prowadzony na podstawie § 7 ust. 1 – Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001r., Nr 56, poz. 591 ze zm.).