Rodzina 500+

Mediacja

 
02.06.2016

Koordynator do spraw mediacji przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

SSO Beata Reichert 
tel. 68 32 20 134
e-mail: beata.reichert@zielona-gora.so.gov.pl

 
22.01.2024

Informacja o rozpoczęciu Pilotażu Krajowego Rejestru Mediatorów

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości z dniem 31 grudnia 2023 r. zakończyło realizację projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”, a od 1 stycznia 2024 r. rozpoczął się Pilotaż Krajowego Rejestru Mediatorów.

Dokumenty dotyczące przystąpienia do Pilotażu (Regulamin Pilotażu Krajowego Rejestru Mediatorów, klauzula informacyjna, ulotki informacyjne, wniosek o wpis) są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pilotaz-krajowego-rejestru-mediatorow

 
17.08.2023

Broszura informacyjna nt. mediacji

Broszura informacyjna nt. mediacji oraz projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”

 
17.05.2018

Sądowy Punkt Mediacyjny

Informacja adresowana do stałych mediatorów

 
02.06.2016

Informacje o Mediacji

dla kandydatów na stałych mediatorów

 
02.06.2016

Lista stałych mediatorów wpisanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Lista stałych mediatorów wpisanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze prowadzona na podstawie art. 157d § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych