Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
28.11.2022

Ogłoszenie w sprawi I Co 99/22

Ustanowienie kuratora w osobie Bartosza Ostapczuka dla uczestnika postępowania Jensa Mittermeier, którego miejsce pobytu nie jest znane

 
22.11.2022

Ogłoszenie w sprawie I Nc 146/21

Ustanowienie kuratora w osobie adwokat Katarzyny Szulc-Błażków dla pozwanego Damiana Mądrzykowskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane

 
15.11.2022

Ogłoszenie w sprawie I Nc 140/21

Ustanowienie kuratora procesowego dla Anny Grabowskiej, której miejsce pobytu nie jest znane w osobie adwokata Piotra Skórnickiego