Rodzina 500+

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności wyznaczony zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062) - Patryk Piechocki - zastępca kierownika Oddziału Administracyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu

Dane kontaktowe:

telefon: 61 8274593

adres e-mail: koordynator.dostepnosci@poznan.sa.gov.pl

 

Deklaracja dostępności Sądu Okręgowego w Zielonej Górze umieszczona została w stopce strony

Treść deklaracji dostępności