Rodzina 500+

I Wydział Cywilny

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 6
65-069 Zielona Góra


Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Katarzyna Kijowska

Kierownik Sekretariatu Wydziału
Anita Walkowiak
pok. 33, II piętro
tel. 68 32 20 110
fax 68 32 20 128
e-mail: wydzial1@zielona-gora.so.gov.pl

Zadania i zakres działania Wydziału:
Rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego pozostających we właściwości rzeczowej Sądu Okręgowego

Sekcja Sekretariatu ds. rodzinnych

Kierownik Sekcji Sekretariatu ds. rodzinnych
Magdalena Drzewiecka
pok. 29, II piętro
tel. 68 32 20 199
fax 68 32 20 126

Zadania i zakres działania Sekcji:
prowadzenie spraw o rozwód i separację