Rodzina 500+

I Wydział Cywilny

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 6
65-069 Zielona Góra
wydzial1@zielona-gora.so.gov.pl

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Katarzyna Kijowska

Sekretariat Wydziału
pok. 33, II piętro
tel. 68 32 20 110
fax 68 32 20 128

Kierownik Sekretariatu
Anita Walkowiak

Zadania i zakres działania Wydziału:
Rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego pozostających we właściwości rzeczowej Sądu Okręgowego

Sekcja Sekretariatu ds. rodzinnych
pok. 29, II piętro
tel. 68 32 20 199
fax 68 32 20 126

Kierownik Sekcji Sekretariatu ds. rodzinnych
Magdalena Drzewiecka

Zadania i zakres działania Sekcji:
prowadzenie spraw o rozwód
i separację