Rodzina 500+

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

Wykonując dyspozycję art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, publikujemy Plany postępowań o udzielenie zamówień Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.