Rodzina 500+

Czytelnia akt

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Plac Słowiański 6 (parter) 
65-069 Zielona Góra
tel. 68 45 67 783 lub 68 32 20 218

Godziny urzędowania:
w poniedziałki
7:45 - 17:45
od wtorku do piątku
7:45 - 14:45

Sposoby zamawiania akt do czytelni:

  1. elektroniczny formularz zamówienia akt – preferowany, znajdujący się poniżej,
  2. osobiste – w Biurze Obsługi Interesantów, pracownik BOI wypełnia elektroniczny formularz zamówienia akt danymi uzyskanymi od interesanta,
  3. telefoniczne – pracownik BOI wypełnia elektroniczny formularz zamówienia akt danymi uzyskanymi od interesanta.

Czytelnia Akt obsługuje następujące wydziały:

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
  • III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
  • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • VI Wydział Cywilny Odwoławczy
  • VII Wydział Karny Odwoławczy
  • OA Archiwum zakładowe

Uwaga!

Prosimy o zamawianie akt z dwudniowym wyprzedzeniem na wyznaczony dzień i godzinę, w celu konieczności uzyskania informacji o dostępności akt i ich przygotowania do udostępnienia.

Akta zamówione danego dnia mogą być udostępnione do wglądu w Czytelni akt 2 dni robocze później (np. akta zamówione w poniedziałek – będą udostępnione w środę). W przypadku sprawy wielotomowej należy wskazać również numer tomu, który będzie przeglądany. 

W czytelni udostępnieniu podlegają również zapisy dźwięku albo obrazu i dźwięku (nagranie e-protokołu)

Akta są wydawane tylko i wyłącznie osobie, która złożyła zamówienie – po okazaniu dokumentu tożsamości.

Jednocześnie informujemy, że w związku z uruchomieniem czytelni, akta nie będą udostępniane w sekretariatach wydziałów obsługiwanych przez czytelnię.


Formularz zamówienia akt

np. I C 9999/16
proszę wskazać np.: powoda i pozwanego, wnioskodawcę i uczestnika lub oskarżonego
Termin musi być dłuższy niż 2 dni robocze liczony od dnia złożenia formularza
np. 24-07-2024
godzina np. 12:00:
Zamawiający
* Pola wymagane