Rodzina 500+

Czytelnia akt

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Plac Słowiański 6 
na parterze budynku
65-069 Zielona Góra
tel. 68 45 67 783 lub 68 32 20 218

Godziny urzędowania:
w poniedziałki
7:15- 17:45
od wtorku do piątku
7:15- 14:45

Sposoby zamawiana akt do czytelni:

  1. elektroniczny formularz zamówienia akt – preferowany, znajdujący się poniżej,
  2. osobiste – w Biurze Obsługi Interesanta (BOI), pracownik BOI wypełnia elektroniczny formularz zamówienia akt danymi uzyskanymi od interesanta,
  3. telefoniczne – pracownik BOI wypełnia elektroniczny formularz zamówienia akt danymi uzyskanymi od interesanta.

Czytelnia Akt obsługuje następujące wydziały:

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
  • III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
  • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • VI Wydział Cywilny Odwoławczy
  • VII Wydział Karny Odwoławczy
  • OA Archiwum zakładowe

Uwaga!

Prosimy o zamawianie akt z dwudniowym wyprzedzeniem na wyznaczony dzień i godzinę, w celu konieczności uzyskania informacji o dostępności akt i ich przygotowania do udostepnienia.

Akta zamówione danego dnia, najwcześniej mogą być udostępnione do wglądu w Czytelni akt 2 dni robocze później (np. akta zamówione w poniedziałek – będą udostępnione w środę).

W przypadku sprawy wielotomowej należy wskazać również numer tomu, który będzie przeglądany. Akta są wydawane tylko i wyłącznie osobie, która złożyła zamówienie – po okazaniu dokumentu tożsamości.

W czytelni udostępnieniu podlegają również zapisy dźwięku albo obrazu i dźwięku (nagranie e-protokołu)

Jednocześnie informujemy, że w związku z uruchomieniem czytelni, akta nie będą udostępniane w sekretariatach wydziałów obsługiwanych przez czytelnię.


Formularz zamówienia akt

np. I C 9999/16
proszę wskazać np.: powoda i pozwanego, wnioskodawcę i uczestnika lub oskarżonego
Termin musi być dłuższy niż 2 dni robocze liczony od dnia złożenia formularza
np. 07-10-2022
godzina np. 12:00:
Zamawiający
* Pola wymagane